Г-н Миклош БОРОШ
Извънреден и пълномощен посланик


Г-жа Бернадет КОЛАР
Заместник-ръководител на мисията

Г-н Тамаш ТОВАРИ
Политически въпроси

Г-н Нандор ЗЕМНИЦКИ
Икономически въпроси

Г-н Чаба БАЛОГ
Консул

Г-жа Сандра МИШКЕДИ
Директор на Унгарския културен институт

 

Г-жа Анна ГЕРГЕЙ
администрация

Г-н Йожеф БОЙТОР
администрация

Г-жа Анита ДАНИ
администрация

Г-н Ласло БИРО
администрация

 

Полк. Матяш ШАНДОР (Букурещ)
Аташе по отбраната

Подполк. Елемер БАРТА (Букурещ)
Военен и военновъздушен аташе