Н. Пр. г-жа Текла ХАРАНГОЗО
Извънреден и пълномощен посланик


Г-н Ерик ЧЕРНОВИЦ
Заместник-ръководител на мисията
 

Г-н Чаба БАЛАЖ
Консул

Г-жа Илдико БЕНКЕ
Политически въпроси

Г-н Нандор ЗЕМНИЦКИ
Икономечески въпроси

 

Г-жа Сандра МИШКЕДИ

Директор на Унгарския културен институт

 

Г-жа Анна ГЕРГЕЙ
администрация

Г-н Дьорд НОВАК
администрация

Г-жа Анна ЛОРИНЦ
администрация

 

Полк. Ласло КИШ (Букурещ)
Аташе по отбраната

Подполк. Еде НАДДЬОРД (Букурещ)
Военен и военновъздушен аташе