Ден на унгаро-българското приятелство

На 19-ти октомври се отбелязва денят на Свети Йоан Рилски Чудотворец, който е светец на Българската православна църква и покровител на България. Една от легендите за светеца е свързана с Унгария. През 1183 г. унгарският крал Бела III тръгва на поход срещу Византия и нахлува с войската си в намиращите се тогава под византийско владичество български земи. На връщане от похода унгарците отнесли със себе си мощите на Свети Йоан Рилски и ги положили в Естергом.  Според легендата веднъж, когато езикът на епископ Лукач Банфи, който не вярвал в силата на светеца и многократно отричал това публично, се подул, гласът му изчезнал и после онемял, успял да възвърне гласа си единствено след като се покаял и докоснал мощите. След тази случка крал Бела наредил мощите да бъдат върнати в България, което се случило през 1194 г. Източник: д-р Ищван Габор Челени.