Възобновяване на консулските услуги

 

Консулският отдел при Посолството на Унгария в София възобновява предоставянето на консулски услуги при следните ограничения и условия:

 

Информираме Ви, че повечето видове консулски услуги, с изключение на някои категории, вече са достъпни за унгарските граждани.​

 

Имайте предвид, че спазването на следните основни правила е задължително:

 • Клиенти се приемат само въз основа на предварително записан час;
 • Носенето на предпазна маска е задължително;
 • Използването на дезинфектант за ръце при влизането е задължително (препаратът е поставен в чакалнята на Консулския отдел);
 • Заявлението се попълва предварително, с всички необходими данни (не се разрешава попълване на формулярите на място);
 • Напълно подготвен пакет документи;
 • В чакалнята могат да присъстват само лица, които са пряко свързани с дадения случай.

 

При неспазване на горните изисквания,  достъпът ще бъде отказан.

 

Заявления за шенгенска виза могат да се подават само в следните случаи:

 • превоз на товари – с ограничения
 • влизания с приоритетни национални икономически интереси,
 • задачи, свързани с управление на кризи, предоставяне на услуги от особено значение (напр. лекари, изследователи),  
 • специални обстоятелства / случаи (смърт, болест в семейството, други форсмажорни обстоятелства), които изискват предварителна оценка и одобрение от Министерството на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария,
 • влизане на територията на Унгария с цел транзитно преминаване,
 • заявления, подадени от член на семейството на гражданин на ЕИП,
 • Молби за разрешения за пребиваване (виза „Д“)

По-подробна информация относно гореизброените категории визи може да получите по телефона.​

Услуги се извършват  единствено въз основа на предварително уговорен час на телефонните номера +359 2 963 1135

или на следния имейл адрес: mission.sof@mfa.gov.hu