В създалата се обстановка около Ковид 19 неизвестни лица се опитват да извършват измами. Зачестиха случаите, в които лица се свързват директно с чуждестранни лечебни заведения и стопански субекти от името на съществуващи, фиктивни или фирми в процес на ликвидация, като им съобщават, че разполагат с предпазни медицински средства (основно маски) в големи количества, които биха искали да реализират. За да се осъществи транзакцията, искат да бъде платен аванс, но предпазните средства така и не пристигат на мястото на предназначение, като се изтъкват причини от различен характер.

Предвид това, че тези престъпления, макар и само като опити, могат да подкопаят доверието на чуждестранните партньори в автентичността на унгарските фирми и в унгарската икономика като цяло, моля, подхождайте с повишено внимание към подобни оферти.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация или съдействие, на Ваше разположение е търговският съветник към мисията.