Информация във връзка с изплащане на пенсии

 

Уведомяваме уважаемите ни клиенти, че Посолството на Унгария продължава  осигуряването на услугите във връзка с изплащане на пенсии – представяне на Декларация „Живот“ (сверяване на данни).

 

Клиентите се приемат единствено въз основа на предварително уговорен по телефона час.

тел: +359 2 963 1135

 

Във връзка с процедурата Дирекция „Изплащане на пенсии“ публикува информация на три езика:

на унгарски

на английски

на немски