Bulgáriában élő/tartózkodó magyar állampolgárok magyar védettségi igazolvány igénylésére vonatkozó lehetőségek

 

2021. május 21-től az a magyar állampolgár, aki Bulgáriában kapta meg a SARS-CoV-2  elleni oltást (olyan vakcina felhasználásával, amelyet Magyarország is elfogad) s erről, Bulgária által kiállított hivatalos igazolással is rendelkezik, díjmentesen magyar védettségi igazolványt igényelhet:

- bármely magyarországi kormányablakban személyesen, vagy

- Ügyfélkapun keresztül.

 

A kérelem díjmentes!

A védettségi igazolványt a külföldön beoltott magyar állampolgár részére a hatóság 15 napon belül állítja ki.

 

A kérelemhez csatolni kell az oltás tényét megállapító igazolást, melyet a külföldi hatóság, vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató állít ki magyar vagy angol nyelven. Ennek hiányában bolgár nyelvű igazolás is elfogadható amennyiben az hiteles magyar nyelvű fordítással van ellátva azzal a feltétellel, hogy az igazolásnak tartalmaznia kell a SARS-CoV-2 elleni oltóanyag típusát, az oltás időpontját és helyét.

A kérelemhez a kérelmező megadja:  

  • a személyazonosító okmányban szereplő adatokat,  
  • a postai címét (a védettségi igazolvány kézbesítési címe) és
  • a TAJ számát (amennyiben rendelkezik olyannal).

 

A jogszabály szerint

 

2021. május 21-től korlátozás nélkül léphet be Magyarország területére az a magyar állampolgár, aki

a) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett, SARS-CoV-2 elleni oltóanyaggal került beoltásra, s erről Bulgáriában elfogadott magyar vagy angol nyelven kiállított igazolással, vagy bolgár nyelven kiállított igazolás hiteles magyar fordításával rendelkezik, és;

b) a Magyarországra történő belépésének a célja, hogy a magyar védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatos kérelmet a kormányablakban személyesen benyújtsa, és

c) a b) pont szerinti kérelmet legkésőbb a belépését követő 2. munkanapon a kormányablakban be is nyújtja.

A fentiek szerint Magyarországra belépő magyar állampolgár felügyelete alatt álló, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, a belépő magyar állampolgárral együtt Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

Az a) pontban felsorolt feltételeknek eleget tevő magyar állampolgár Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet abban az esetben is, ha a b) pont szerinti kérelmet a megadott módon, elektronikus úton benyújtotta, és azt igazolja.

A kérelem díjmentes.

A beutazással kapcsolatos további tájékoztatás az alábbi linken érhető el:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt